Projekt “Uzawodowienie inżynierskiego kształcenia informatyków na Politechnice Lubelskiej (UIKI)” był realizowany w okresie od grudnia 2013 do maja 2015 w ramach programu Leonardo da Vinci Mobility.