Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Elektrotechnika.

Termin realizacji kursu: 5 grudnia 2017 r. 

Działania studenta:

 1. Realizacja kursu (wszystkich jego lekcji)
 2. Odbycie testu (można realizować wiele podejść, aż do skutku)
 3. Wydrukowanie Certyfikatu i podpisanie go
 4. Dostarczenie Certyfikatu do Dziekanatu WEiI

Liczba ECTS: 1

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka.

Termin realizacji kursu: 5 grudnia 2017 r. 

Działania studenta:

 1. Realizacja kursu (wszystkich jego lekcji)
 2. Odbycie testu (można realizować wiele podejść, aż do skutku)
 3. Wydrukowanie Certyfikatu i podpisanie go
 4. Dostarczenie Certyfikatu do Dziekanatu WEiI

Liczba ECTS: 1

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Termin realizacji kursu (termin poprawkowy): 18 września 2017 r. 

Działania studenta:

 1. Realizacja kursu (wszystkich jego lekcji)
 2. Odbycie testu (można realizować wiele podejść, aż do skutku)
 3. Wydrukowanie Certyfikatu i podpisanie go
 4. Dostarczenie Certyfikatu do Dziekanatu WEiI

Liczba ECTS: 1

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechatronika.

Termin realizacji kursu (termin poprawkowy): 18 września 2017 r. 

Działania studenta:

 1. Realizacja kursu (wszystkich jego lekcji)
 2. Odbycie testu (można realizować wiele podejść, aż do skutku)
 3. Wydrukowanie Certyfikatu i podpisanie go
 4. Dostarczenie Certyfikatu do Dziekanatu WEiI

Liczba ECTS: 1