Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów studiów doktoranckich w dyscyplinie Elektrotechnika.

Termin realizacji kursu: 24 listopada 2018 - 9 grudnia 2018

Działania studenta:

 1. Realizacja kursu (wszystkich jego lekcji)
 2. Odbycie testu (można realizować wiele podejść, aż do skutku)
 3. Wydrukowanie Certyfikatu i podpisanie go
 4. Dostarczenie Certyfikatu do Dziekanatu WEiI

Liczba ECTS: 1

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Elektrotechnika.

Termin realizacji kursu: 12 listopada 2018 r. 

Działania studenta:

 1. Realizacja kursu (wszystkich jego lekcji)
 2. Odbycie testu (można realizować wiele podejść, aż do skutku)
 3. Wydrukowanie Certyfikatu i podpisanie go
 4. Dostarczenie Certyfikatu do Dziekanatu WEiI

Liczba ECTS: 1

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka.

Termin realizacji kursu: 12 listopada 2018 r. 

Działania studenta:

 1. Realizacja kursu (wszystkich jego lekcji)
 2. Odbycie testu (można realizować wiele podejść, aż do skutku)
 3. Wydrukowanie Certyfikatu i podpisanie go
 4. Dostarczenie Certyfikatu do Dziekanatu WEiI

Liczba ECTS: 1

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Termin realizacji kursu (termin poprawkowy):  2 kwietnia 2018 r. 

Działania studenta:

 1. Realizacja kursu (wszystkich jego lekcji)
 2. Odbycie testu (można realizować wiele podejść, aż do skutku)
 3. Wydrukowanie Certyfikatu i podpisanie go
 4. Dostarczenie Certyfikatu do Dziekanatu WEiI

Liczba ECTS: 1

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechatronika.

Termin realizacji kursu (termin poprawkowy): 2 kwietnia 2018 r. 

Działania studenta:

 1. Realizacja kursu (wszystkich jego lekcji)
 2. Odbycie testu (można realizować wiele podejść, aż do skutku)
 3. Wydrukowanie Certyfikatu i podpisanie go
 4. Dostarczenie Certyfikatu do Dziekanatu WEiI

Liczba ECTS: 1