Materiały uzupełniające mają postaci kursów do samodzielnej nauki zawierających zarówno informację, ćwiczenia do samodzienego wykonania oraz testy. Materiały są uzupełnieniem zajęć odbywających się w formie tradycyjnej.

Materiały zostały pogrupowane wg specjalizacji.