Kursy z tej kategorii są okresowo usuwane przez administratora. Proszę o przenoszenie kursów do odpowiednich, docelowych kategorii po ich przygotowaniu.